Kanjers voor Kanjers bestaat in april 5 jaar. De stichting heeft als doel sport en spel voor alle kinderen in de Achterhoek mogelijk te maken. Vanwege het 5-jarig bestaan is er een speciale jubileumactie op touw gezet. Kanjers voor Kanjers ondersteunt 5 projecten met € 5.000 aan materialen en geeft maar liefst 100 parachutespellen weg!

Vera Hoffman, één van de oprichters van Kanjers voor Kanjers vertelt: “We bestaan inmiddels 5 jaar. We hebben in die jaren veel verschillende projecten voor kinderen kunnen realiseren. En dat is ook precies waarom we bestaan. Ons 5-jarig bestaan is voor ons aanleiding voor een speciale jubileumactie. We hopen dat we hiermee een aantal mooie projecten kunnen realiseren en veel kinderen in de Achterhoek blij kunnen maken!”

Kanjers voor Kanjers ondersteunt 5 projecten met € 5.000 aan materialen. Iedereen in de Achterhoek kan een aanvraag indienen. Het moet gaan om een project voor een groep kinderen in de Achterhoek van 0 t/m 18 jaar. Bijvoorbeeld voor een buurtvereniging, speeltuin, school of stichting. U kunt een aanvraag indienen t/m 15 mei. Voor 30 mei selecteert een speciale jubileumcommissie 10 aanvragen die door zijn naar de tweede ronde. Voor de tweede ronde mogen deze 10 aanvragen motiveren waarom juist zij de € 5.000 verdienen via een pitch (filmpje van maximaal 2 minuten). Het publiek mag hierna bepalen welke 5 aanvragen in aanmerking komen voor de bijdrage via de website van Kanjers voor Kanjers. De stemronde sluit 27 juni om 12.00 uur. Diezelfde dag om 18.00 uur worden de winnaars bekend gemaakt.

Kanjers voor Kanjers geeft 100 parachutespelen weg. Deze spelen zijn voor kinderen van 0 t/m 18 jaar die problemen hebben in hun ontwikkeling, een verstandelijke en/of lichamelijke beperking hebben, op het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs zitten, gebruik maken van een woonvorm of gezinshuis of gebruik maken van een speciale dagopvang. U kunt een aanvraag indienen via www.kanjersvoorkanjers.nl. Dat kan t/m 30 mei. Deelnemers krijgen zo snel mogelijk na 1 juni bericht of zij in aanmerking komen.

Op de website www.kanjersvoorkanjers.nl staat meer informatie over de jubileumactie (button ‘jubileumactie’). Hier staan ook de voorwaarden om kans te maken op een bijdrage van € 5.000 aan materialen of een parachutespel. Ingediende aanvragen worden beoordeeld door een speciale jubileumcommissie.