De asbestverontreiniging in de bodem op nieuwbouwlocatie De Rikker in Winterswijk wordt zo snel mogelijk gesaneerd.Het college van burgemeester en wethouders volgt hiermee het advies op van milieuadviesbureau Econsultancy B.V.

In oktober vorig jaar werd bij graafwerkzaamheden voor de aanleg van een sloot asbest in de bodem aangetroffen. De asbestverontreiniging bevindt zich op een gemeentelijk perceel, dat is ingebracht voor de ontwikkeling van het woningbouwplan door ontwikkelaar vof De Rikker, en op een aangrenzend perceel dat eigendom is van vof De Rikker. Een deel van de verontreiniging ligt in de achtertuinen van twee recent gebouwde woningen aan de Watermolen. Deze achtertuinen kunnen op dit moment niet worden gebruikt.
 

Naar aanleiding van de asbestvondst heeft Econsultancy nader onderzoek gedaan. Het onderzoek heeft uitgewezen dat het om een ernstige bodemverontreiniging gaat, maar dat er geen sprake is van “onaanvaardbare humane risico’s”. Wel is het noodzakelijk om de verontreinigde grond af te graven en af te voeren naar een erkend verwerkingsbedrijf.

De gemeente Winterswijk en vof De Rikker hebben gezamenlijk besloten tot sanering van de verontreiniging. De kosten bedragen circa 130.000 euro en worden door de gemeente Winterswijk bekostigd uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-3). De gemeente Winterswijk en vof De Rikker maken afspraken over de verdeling van de kosten. De provincie Gelderland is in deze het bevoegd gezag.

De voor de sanering noodzakelijke BUS-melding (Besluit Uniforme Saneringen) is inmiddels bij de provincie ingediend. Binnenkort wordt goedkeuring verwacht, zodat medio mei kan worden gestart met de saneringswerkzaamheden. De werkzaamheden zullen circa twee weken duren.