Zorgboerderij De Naober BV krijgt een half miljoen euro subsidie voor de restauratie en herbestemming van de monumentale scholtenboerderij Freriks.

Op 20 februari 2014 heeft de provincie Gelderland besloten de gemeente Winterswijk een half miljoen euro subsidie toe te kennen voor het project ’De (nieuwe) toekomst voor Scholtengoederen in Nationaal Landschap Winterswijk’. De gemeente Winterswijk heeft dit subsidieverzoek bij de provincie ingediend voor de restauratie en herbestemming van het complex Freriks. Dit project wordt uitgevoerd door zorgboerderij De Naober BV die de nieuwe eigenaar van het complex wordt. Zorgboerderij De Naober gaat hier aan mensen met een beperking dagbesteding en huisvesting aanbieden. De Naober begeleidt acht cliënten die tevens op het scholtengoed wonen. Daarnaast is er ruimte voor zestien cliënten om hun dagbesteding uit te voeren. Zorgboerderij De Naober zet in op integratie van cliënten in de ‘normale’ samenleving, onder andere door het verrichten van werkzaamheden voor de kinderboerderij.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de provinciale subsidie beschikbaar te stellen aan De Naober BV, waarbij de subsidievoorwaarden van de provincie in acht moeten worden genomen. De provincie heeft aan de subsidie de voorwaarde verbonden dat de restauratie van het scholtengoed Freriks uiterlijk 31 december 2015 moet zijn uitgevoerd. Bij de restauratie moet rekening worden gehouden met het aspect duurzaamheid en werkgelegenheid. Zo moeten leerlingen de kans krijgen ervaring op te doen bij de restauratie van het scholtengoed. Verder wil de provincie dat de kennis en ervaring die bij de restauratie en herbestemming wordt opgedaan gedeeld wordt met andere eigenaren van scholtengoederen in het gebied.