Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente.

Sinds de komst van het crematorium in Aalten in juli 2007 worden per jaar nog maar zo’n vijf tot tien inwoners uit Winterswijk gecremeerd bij de Crematoria Twente BV. Hierdoor is het belang van de gemeente Winterswijk in de gemeenschappelijke regeling zeer marginaal geworden. De gemeente ontvangt jaarlijks een uitkering die gebaseerd is op het aantal inwoners uit de gemeente dat gecremeerd is. De laatste jaren lag het dividend voor Winterswijk rond 1.500 euro per jaar. Het college is van mening dat uittreding uit de regeling geen nadelige gevolgen heeft voor de overige deelnemende gemeenten. Het voortbestaan van de gemeenschappelijke regeling komt niet in het gedrang.

Winterswijk neemt sinds de oprichting in de jaren 70 deel aan de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente. In 1968 werd begraven en cremeren voor de wet gelijk gesteld. Crematoria waren toen nog zeldzaam en voor de oprichting ervan door particulieren was weinig belangsteling. De crematoria in Enschede (1971) en in Almelo (1988) zijn destijds opgericht om inwoners in de regio een reële keuze te bieden tussen begraven en cremeren. Inmiddels zijn er ook veel particuliere crematievoorzieningen. Het crematorium in Aalten is daar een voorbeeld van.

Het Openbaar Lichaam Crematoria Twente is een gemeenschappelijke regeling waaraan de volgende gemeenten deelnemen: Almelo, Berkelland, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Tubbergen, Wierden en Winterswijk. Het openbaar lichaam bezit de aandelen van Crematoria Twente BV. De BV heeft tot taak het in stand houden en exploiteren van de crematoria. Er zijn momenteel twee crematoria in Enschede (Usselo) en Almelo.