Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen zijn er op woensdag 26 en donderdag 27 maart twee extra raadsvergaderingen.Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart wijzigt de samenstelling van de gemeenteraad. Op woensdag 26 maart wordt afscheid genomen van de vertrekkende raadsleden en op donderdag 27 maart worden alle raadsleden geïnstalleerd.

In de raadsvergadering van woensdag 26 maart worden de geloofsbrieven van de raadsleden onderzocht. De zittende raad wordt gevraagd om te besluiten alle 21 raadsleden toe te laten. De raadsleden worden daarbij toegesproken door de voorzitter (burgemeester).

In de raadsvergadering van donderdag 27 maart worden de raadsleden geïnstalleerd. Ze worden hierbij gevraagd de eed of de belofte af te leggen. Na deze korte plechtigheid zijn de raadsleden bevoegd hun werkzaamheden uit te oefenen.

Beide raadsvergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 en begint om 19.30 uur. De vergadering is openbaar. U kunt de vergaderingen ook live volgen via www.winterswijk.nl en twitter (twitter.com/Gem_winterswijk).