Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk start maandag 3 maart met de vervanging van het ponsplaatje door een patiëntenpas, de zogenaamde SKBpas. Met de nieuwe patiëntenpas kunnen patiënten zich identificeren in het ziekenhuis.

Het nieuwe patiëntregistratiesysteem dat het SKB in gebruik neemt, vervangt de huidige ponsapparatuur. Op de nieuwe pas worden de volgende gegevens vermeld: voorletter(s) en achternaam, geslacht, geboortedatum, patiëntnummer zowel in cijfers als in een barcode en een pasfoto. Deze nieuwe patiëntenpas vergroot de herkenbaarheid van patiënten en borgt daarmee de identificatie, een belangrijke randvoorwaarde voor veilige zorg.

Vanaf maandag 3 maart kunnen patiënten op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, bij voorkeur een paspoort of IDkaart, de nieuwe SKBpas laten maken. Hiervoor zijn in de centrale hal van het ziekenhuis extra balies ingericht. Het vervangen van de pas kan op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur, zowel vóór als na de poli-afspraak.

Iedere patiënt van het SKB dient in het bezit te zijn van de nieuwe SKBpas met foto. Deze pas vervangt alle eerdere uitgegeven ponsplaatjes. Voor een bezoek aan een polikliniek van ons ziekenhuis of bij een opname hebben patiënten deze patiëntenpas nodig. De periode van omzetting zal naar verwachting enkele maanden in beslag nemen.
Meer informatie over de SKBpas is te vinden op www.skbpas.skbwinterswijk.nl

De patiëntenpas is geen vervanging voor een legitimatiebewijs. Wie medische zorg ontvangt, dient ook een geldig legitimatiebewijs te kunnen laten zien. Zorgverleners controleren daarmee of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. De overheid wil met de legitimatieplicht in de zorg fraude tegengaan.