De provincie Gelderland stelt 400.000 euro beschikbaar voor de aanpassing van het stationsplein en de bushalte in Winterswijk. Hiermee wordt het overstappen van bus op trein en fiets op trein verbeterd. Dit is nodig omdat het voormalige busstation is vervallen.De werkzaamheden bestaan uit het verplaatsen van fietsstallingen, de aanleg van een lus zodat de bussen kunnen keren  en twee bushaltes en het aanbrengen van andere bestrating.