De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV)  gaat dit jaar het landschap van het Nationaal Landschap Winterswijk nader verkennen. Dat landschap is niet overal hetzelfde. Tijdens een eerste landschapsexcursie in Henxel en Ratum op zondag 16 februari zal Bernhard Harfsterkamp de verschillende landschapstypen laten zien. De excursie vertrekt om 9.00 uur per fiets vanaf het VVV-kantoor in Winterswijk. De tocht zal zo’n drie uur duren.

De oudste delen van het landschap van Winterswijk zijn geleidelijk aan ontstaan sinds de Middeleeuwen. Omdat de boeren nog beperkte technische mogelijkheden hadden moesten ze zich aanpassen aan de belemmeringen die de bodem en de natuur veroorzaakten. In dat oude hoevenlandschap zijn de patronen grillig en daarin vind je ook de oude bolvormige bouwlanden, de essen, en relatief veel bos en houtwallen. De nieuwere delen van het landschap zijn ontstaan nadat de heidevelden en venen ontgonnen konden worden. De techniek was toen al veel verder, zodat we hier vooral rechtlijnige patronen zien. Dit heide- en veenontginningslandschap is ook veel opener. Wie door Henxel en Ratum fiets en goed om zich heen kijkt kan overal zien in welk landschapstype hij of zij zich bevindt. Tijdens de excursie zal op de kenmerken gewezen worden en zal ook duidelijk worden dat het onderscheid tussen de verschillende landschapstypen soms ook weer vervaagd. Een landschap is nou eenmaal geen statisch geheel.

De volgende landschapsexcursie, later in het jaar, zal in de richting van Corle gaan, waar je naast de hierboven genoemde landschapstypen ook het broek- en goorontginningslandschap kunt aantreffen.