Aanstaande zaterdag brengt SP-leider Emile Roemer een bezoek aan de Achterhoek. ’s Ochtends gaat hij langs bij het DRU-complex in Ulft. Daar krijgt hij een rondleiding door het gebouw en worden de problemen over het exploitatietekort van het complex besproken. Aan het begin van de middag bezoekt Roemer de Mini Manna Markt in Doetinchem, een hulpwinkel voor mensen met weinig bestedingsruimte. In deze winkel kunnen zij tegen lagere kosten boodschappen doen zodat hun financiële situatie niet hoeft te verergeren.

Aansluitend is Emile Roemer te gast bij de Winterswijks brandweer. De brandweer in Winterswijk kampt nu nog niet met problemen. Dit gaat wel gebeuren als er verdere bezuinigingen zouden worden ingevoerd op hun budget.  In de uitgestrekte gemeente zijn de aanrijtijden van alle hulpdiensten vaak langer en geven hierdoor extra stress voor de bemanning en het is uitdaging voor hen om binnen de verplichte aanrij-tijden te blijven.

Door nog meer bezuinigingen zou dit grote risico’s met zich mee kunnen brengen. De SP vindt dat een goede hulpverlening een verantwoordelijkheid is en blijft van de Winterswijkse gemeente en ziet de goede samenwerking met de Duitse hulpdiensten die zich net aan de andere kant van de grens bevinden als goede aanvulling en verdere uitbreiding van deze samenwerking moet zeker worden onderzocht.  Roemer gaat hierover in gesprek met vrijwilligers van de lokale brandweer.