Winterswijk: De gemeente Winterswijk heeft overeenstemming bereikt met McDonald’s Nederland BV over de verkoop van de huidige P&R bij station Winterswijk West aan het Europark aan McDonald’s.

In het nieuwe bestemmingsplan “Morgenzon” is een nieuwe grotere P&R opgenomen om een veiliger verkeersituatie voor treinreizigers te realiseren en de verwachte toename van treinreizigers die gebruik gaan maken van station Winterswijk West op te vangen. Op de huidige plek is hiervoor geen ruimte meer en er is nu op gezette tijden al sprake van een forse parkeerdruk. De verkoop vindt pas plaats als het nieuwe parkeerterrein klaar is.

Aan de aanleg van een nieuwe P&R is onder andere de voorwaarde verbonden dat de huidige P&R niet meer als openbare parkeervoorziening zou worden gebruikt. Met deze aankoop kan McDonald’s het aantal parkeerplaatsen voor klanten uitbreiden en wordt de parkeerdruk in de directe omgeving teruggebracht. McDonald’s betaalt de gemeente een bedrag van 105.000 euro voor het terrein. Uit de opbrengst van de verkoop wordt een deel van de aanlegkosten van de nieuwe P&R betaald.