Begin deze maand is het bevolkingsonderzoek darmkanker gestart. Alle mannen en vrouwen die zijn geboren in 1938, 1939, 1947, 1949 en 1951 ontvangen dit jaar een uitnodiging deel te nemen aan het onderzoek. Het Coloscopiecentrum in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk is vorig jaar door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) erkend als centrum voor het bevolkingsonderzoek darmkanker en volledig voorbereid op het doen van te verwachten extra onderzoeken. “Wij voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen op het gebied van deskundigheid, faciliteiten, kwaliteit en organisatie,” licht internist Menno Beukema toe.

Per jaar krijgen 2,2 miljoen mensen een oproep deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. De diagnose darmkanker treft elk jaar 13.000 mensen. Per jaar overlijden 5.000 mensen aan de ziekte. De invoering van het bevolkingsonder-zoek moet ertoe leiden dat het aantal sterfgevallen door darmkanker met 2.500 per jaar vermindert.

Bij het bevolkingsonderzoek wordt als eerste gekeken of er bloed in de ontlasting zit. Bloed kan namelijk een aanwijzing zijn voor darmkanker of een voorstadium ervan, zoals een vergevorderde poliep. Deelnemers aan het onderzoek verzamelen een kleine hoeveelheid ontlasting in een buisje en sturen dat naar een laboratorium.
Is er geen bloed gevonden, dan ontvangt de persoon na twee jaar weer een uitnodiging. Is er wel bloed gevonden, dan wordt een uitnodiging gestuurd voor een vervolgonderzoek in de vorm van een kijkonderzoek in de darm. Dit onderzoek vindt plaats in het ziekenhuis,” licht Ilone Jansen, senior endoscopieverpleegkundige toe.
Het onderzoek biedt geen 100% zekerheid, maar hoe vaker mensen deelnemen aan het onderzoek, hoe groter de kans dat darmkanker in een vroeg stadium ontdekt wordt.

“Wij verwachten een toename in het aantal coloscopieën (dikke darmonderzoek) met ongeveer 30%. Daarom hebben we onze faciliteiten verder uitgebreid en hebben we wekelijks extra programma’s  ingepland voor de onderzoeken. Kwaliteit en zorg voor de patiënt staat voorop. Wie ’s morgens voor een onderzoek naar het coloscopiecentrum in het SKB komt, hoort als het kan ‘s middags al de voorlopige uitslag,” aldus Beukema.

In de Achterhoek is bijna twee keer zoveel darmkanker als in de rest van Nederland. Een duidelijke oorzaak is hiervoor niet aan te geven, wel weten we dat darmkanker bij bepaalde families meer voorkomt en dat de Achterhoek sterker vergrijst dan veel andere regio’s. De twee gecertificeerde internisten, die zich met de vroegdiagnostiek van darmkanker bezighouden, doen samen meer dan 600 onderzoeken per jaar. “Wanneer darmkanker in een vroeg stadium wordt ontdekt, is het een goed behandelbare vorm van kanker. Vijftig procent van de patiënten kan genezen. En als de diagnostiek nog verder verbetert, zou dit percentage nog kunnen stijgen,” legt Beukema uit.