Winterswijk: Het college van burgemeester en wethouders wil garant staan voor een lening van maximaal 6,6 miljoen euro aan de Stichting Breedband Buitengebied Winterswijk (SBBW) voor de aanleg van een glasvezelnet in het buitengebied.In de raadsvergadering van 27 februari stelt het college de gemeenteraad voor akkoord te gaan met deze garantstelling. Hiermee kan de SBBW tot een sluitende financiering komen voor de realisatie van het zogenoemde Next Generation Access Network (NGA) in het buitengebied van Winterswijk.

De SBBW is in mei vorig jaar opgericht met als doel het gehele buitengebied van Winterswijk aan te sluiten op het glasvezelnetwerk. Het buitengebied telt circa 3.500 percelen. In het gebied zijn zo’n 500 ondernemers actief in met name de landbouw, recreatie en bouw. Zij zijn de economische dragers van dit gebied. De aanleg van een breedbandnetwerk is van cruciaal belang voor de continuïteit van hun onderneming. Recreatieondernemers ervaren  nu al de negatieve gevolgen van de beperkte communicatiemogelijkheden.

Digitale tweedeling
De provincie Gelderland en de gemeente Winterswijk stimuleren de ontwikkeling van toekomstbestendige breedbandverbindingen voor huishoudens en bedrijven in het buitengebied. “Digitale bereikbaarheid wordt steeds belangrijker in ons werk en persoonlijk leven. Het is onwenselijk dat er een digitale tweedeling ontstaat tussen bewoners en bedrijven binnen en buiten het buitengebied. Daarnaast vinden wij deze ontwikkeling van groot belang voor de leefbaarheid van het buitengebied in de nabije toekomst”, zegt wethouder Gert-Jan te Gronde.

De provincie en de gemeente onderkennen dat digitale ontsluiting van het buitengebied alleen mogelijk is, als overheid of burgers initiatief nemen en als verschillende partijen samenwerken. De gemeente Winterswijk ondersteunt SBBW al via de Stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL) en stelt een projectleider ter beschikking. SBBW heeft de gemeente daarnaast gevraagd de stichting te faciliteren bij de aanleg van het glasvezelnetwerk. In een samenwerkingsovereenkomst maken SBBW en de gemeente nadere afspraken over de legesheffing en de beschikbaarstelling van gemeentelijke civieltechnische expertise bij de voorbereiding en uitvoering van het glasvezelnetwerk.

Investering
De totale investering in het glasvezelnetwerk in het buitengebied van Winterswijk bedraagt circa 10,5 miljoen euro. In december besloot de provincie Gelderland een lening van 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de aanleg van de eerste fase van het glasvezelnet. Voor de financiering van het totale project wordt circa 3 miljoen euro door partijen uit het buitengebied zelf opgebracht. Het glasvezelnetwerk komt in eigendom van de SBBW en is dus van de buurtschapbewoners zelf. Voor het resterende deel van de investering heeft een financiële instelling een lening van maximaal 6,6 miljoen euro toegezegd aan de SBBW. De financiële instelling vraagt de gemeente Winterswijk voor dit bedrag garant te staan. De gemeentegarantie kent een afbouw gedurende de looptijd van de lening, omdat vanaf het tweede jaar wordt afgelost. Na vijftien jaar is de financiering afgelost en is de verwachting dat de prijs per maand voor de bewoners kan dalen. Voor exploitatie en beheer van het netwerk contracteert de SBBW professionele partijen.

SBBW is inmiddels gestart met het werven van huishoudens en bedrijven. Per fase moet minimaal 66 procent van de huishoudens en bedrijven meedoen om de aanleg van het glasvezelnet mogelijk te maken. SBBW hoopt dit voorjaar voldoende respons te krijgen om daadwerkelijk te kunnen starten met de uitrol van het glasvezelnet. Wethouder Te Gronde: “Ik hoop dat bewoners en bedrijven in het buitengebied zich massaal aanmelden. Hoe groter de deelname, hoe goedkoper het wordt voor de deelnemers. Bovendien zal zich niet snel weer een initiatief aandienen.”