Winterswijk: Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de straatnaam 'Notaristuin' toe te kennen aan een nog aan te leggen straat, die langs de openbare Notaristuin gaat lopen en de De Kloksteeg met de Bossesteeg verbindt.

In het gebied tussen de Bossesteeg, Roelvinkstraat en de De Kloksteeg, wordt aan de rand van de Notaristuin vanuit de De Kloksteeg een verbindingsstraat aangelegd die uitmondt op de Bossesteeg. De nog aan te leggen straat krijgt de straatnaam ‘Notaristuin’.

Het openbare gebied ‘Notaristuin’ ligt middenin het winkelhart van Winterswijk. Deze publiek toegankelijke ‘dorpstuin’ is de laatste jaren in ere hersteld. Er zijn nieuwe paden gemaakt en tevens is er nieuwe verlichting en nieuw meubilair geplaatst. In de tuin bevindt zich een kunstwerk in de vorm van een parelsnoer.