Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor een ophoging van de opvangcapaciteit in het Azc Winterswijk met 100 extra plaatsen eerst tijdelijk tot 1 april 2015 toe te staan. Na een jaar worden effecten van de ophoging met de buurtbewoners geëvalueerd.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente gevraagd om in te stemmen met permanente ophoging van de opvangcapaciteit in het Azc Winterswijk van 400 naar 500 opvangplaatsen. Het COA kampt met een capaciteitsprobleem als gevolg van een verhoogde instroom van asielzoekers en een vertraagde uitstroom en is op zoek naar een structurele uitbreiding van 5.500 opvangplaatsen in twee jaar tijd. Het huidige Azc in Winterswijk biedt qua oppervlak ruimte genoeg voor deze uitbreiding. Toch wil het COA twee woongebouwen, waarvan het begin dit jaar de huur is opgezegd, weer terug huren van woningcorporatie De Woonplaats als met de uitbreiding wordt ingestemd. 

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om eerst tijdelijk tot 1 april 2015 de ophoging toe te staan. Het college hecht groot belang aan het draagvlak voor het Azc in de buurt. De effecten van de ophoging in de buurt worden in samenspraak met buurtbewoners geëvalueerd. Na de evaluatie in maart 2015 zal worden besloten over het al of niet definitief ophogen.

De gemeenteraad neemt op 30 januari 2014 een besluit op het verzoek. Als de raad het voorstel van het college overneemt kan het COA de ophoging realiseren en wordt verwacht dat per 1 april 2014 de ophoging met 100 opvangplaatsen een feit is.