Het college van burgemeester en wethouders start een proefproject om tien mensen die nu voor Sociale Werkvoorziening Hameland werken zelf een werkplek aan te bieden. Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet ingevoerd. Met deze wet komt er één wet voor de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Iedereen die niet in staat is zelfstandig de voor hem geldende bijstandsnorm te verdienen valt straks onder de Participatiewet. Dat geldt ook voor de mensen die nu nog onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vallen. Het is daarom van belang dat gemeenten gaan nadenken over de vraag hoe zij in de toekomst omgaan met deze doelgroep.

De gemeente Winterswijk gaat onderzoeken of zij voor deze groep zelf een zinvolle dagbesteding kan vinden bij maatschappelijke organisaties in Winterswijk. Dit kunnen bijvoorbeeld sportclubs zijn waar medewerkers klussen doen, maar ook binnen de gemeentelijke organisatie wordt gekeken of er ruimte is om mensen te plaatsen. Belangrijk is dat het additionele werkzaamheden zijn die reguliere arbeid niet verdringen.

De gemeente start het proefproject met maximaal tien mensen die nu nog bij Hameland werken. Het doel van de pilot is om te onderzoeken of het mogelijk is om deze mensen een alternatief te bieden voor het werken bij Hameland. Een alternatief waar Winterswijkse Hamelanders een zinvolle bezigheid hebben en die daarnaast bijdraagt aan de leefbaarheid van Winterswijk. De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk aansluiten bij de interesses van de deelnemers.