Op 18 december 2013 vindt de formele overdracht plaats van een watercontainer voor de brandweer waar de Onderlinge Winterswijk aan heeft bijgedragen.In het buitengebied van Winterswijk is niet altijd overal snel bluswater voor handen. Om hier verbetering in aan te brengen heeft de Brandweer Achterhoek Oost verschillende acties uitgezet.

Zo zijn er bewonersavonden geweest en is er overleg opgestart met grondeigenaren. Samen wordt er gekeken naar mogelijkheden om blusvijvers aan te leggen of bestaande waterlopen voor de brandweer toegankelijk(er) te maken.

Daarnaast is het een optie dat de brandweer zelf meer water meeneemt. De (brand)verzekeraar Onderlinge Winterswijk (die veel verzekeringsklanten in gebieden heeft met een groot bluswatertekort) heeft hiervoor ideeën aangedragen waar zij ook ter stimulering en als aanjager een bijdrage aan wil geven. Na overleg is gekozen voor een systeem van watercontainers. De brandweer is zeer dankbaar voor de bijdrage. De container is inmiddels afgeleverd. Op 18 december wordt de container formeel overgedragen aan burgemeester Van Beem van Winterswijk, die de container namens de Brandweer Achterhoek Oost in gebruik zal nemen.