De GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft het onderzoek naar de luchtkwaliteit in het bijgebouw van de St. Jozefschool aan de Jan Stienstraweg in Winterswijk afgerond.De GGD besloot het bijgebouw op 29 oktober per direct te sluiten na gezondheidsklachten (hoofdpijn, geïrriteerde slijmvliezen, luchtwegklachten, misselijkheid) van enkele leerlingen. De gemeente Winterswijk heeft de GGD vervolgens opdracht gegeven onderzoek te doen naar de luchtkwaliteit in het gebouw.

De GGD heeft in opdracht van de gemeente Winterswijk een binnenluchtmeting en een binnenmilieu-inspectie in het gebouw gedaan. Bij de binnenluchtmeting is naar verschillende chemische bestanddelen gezocht. Er is een luchtonderzoek naar Vluchtige Organische Componenten (V.O.C.’s) gedaan. Deze zijn niet aangetroffen in het gebouw. Daarnaast is een luchtonderzoek naar formaldehyde gedaan in het gebouw. In de drie onderzochte ruimtes (hal en twee leslokalen) is formaldehyde aangetroffen in concentraties die regelmatig worden aangetroffen in scholen. De gevonden waarden zijn 6 tot 7 maal hoger dan de gezondheidskundige advieswaarde van 1,2 μg/m3 van de Wereldgezondheids¬organisatie (World Health Organization, WHO). De GGD sluit niet uit dat gevoelige mensen door blootstelling aan deze concentraties formaldehyde lichte klachten hebben ervaren, zoals irritatie van ogen. De GGD verwacht echter geen langetermijn¬effecten van deze concentraties formaldehyde in het gebouwtje.

Bij de binnenmilieu-inspectie heeft de GGD vastgesteld dat grote delen van het plafond in het gebouwtje vochtig zijn als gevolg van een daklekkage. Bij inspectie onder een plafondplaat is door middel van visuele inspectie uitgebreide schimmelvorming aangetroffen. Omdat er geen kwantitatief en kwalitatief schimmelonderzoek is gedaan, kan de GGD geen uitspraak doen over de aanwezigheid van schimmelsporen in de lucht van het gebouw. De GGD kan niet uitsluiten dat de producten die door schimmels worden gevormd tot klachten hebben geleid. De aanwezigheid van schimmel in het plafond maakt sanering van de plafondisolatie noodzakelijk voordat het gebouw weer in gebruik kan worden genomen. Het bijgebouw wordt niet meer in gebruik wordt genomen voor onderwijs. De units worden nog voor de kerst verwijderd.

De ouders van de kinderen die gezondheidsklachten hadden zijn inmiddels geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. Alle kinderen zijn weer helemaal hersteld. Bij de  bespreking met de ouders was de onderzoeker van de GGD aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden