In de raadsvergadering van 19 december neemt de gemeenteraad een besluit over een voorstel om de winkelopenstelling op zon- en feestdagen in Winterswijk beperkt te verruimen.Per 1 juli 2013 is de Winkeltijdenwet gewijzigd en kunnen gemeenten zelf bepalen of winkels buiten de voorgeschreven winkeltijden geopend mogen zijn. Het gaat daarbij om de winkelopenstelling op zon- en feestdagen en op werkdagen tussen 22.00 en 6.00 uur.

In de nieuwe Winkeltijdenverordening 2014 stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor de openingstijden vanaf 1 januari 2014 beperkt te verruimen. Het voorstel houdt in dat winkels ook geopend mogen zijn op tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en tweede kerstdag. Daarnaast mogen alle supermarkten, slagers en groentewinkels op zondag tussen 10.00 en 20.00 uur geopend zijn, behalve op eerste paasdag, eerste pinksterdag en eerste kerstdag. Bakkers mogen op zondag tussen 8.00 en 20.00 uur geopend zijn, behalve op de genoemde feestdagen.  Het college kan eventueel ook andere branches vrijstelling verlenen om  op meer zondagen geopend te zijn.

De nieuwe Winkeltijdenverordening 2014 is op 4 december behandeld in de commissie Ruimte. Daar bleek dat de meningen van de verschillende raadsfracties over het voorstel verdeeld zijn. Op 19 december neemt de gemeenteraad een besluit over de verruiming van de winkelopenstelling in Winterswijk.