Op donderdag 12 december worden twee educatieve inrichtingselementen in het Berkhofpark onthuld door kinderen van de Wilhelminaschool.De herinrichting van het Berkhofpark is een voorbeeld voor een vruchtbare en effectieve samenwerking tussen het Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Winterswijk. Als afsluiting van dit project worden twee educatieve inrichtingselementen onthuld in het park bij woonzorgcentrum De Berkhof.

Educatieve inrichtingselementen
Op twee plekken in het park komt een boomstam te liggen. Deze boomstammen zijn bewerkt door de kunstenaars Jeroen Compagne en Gertjan van Dunnewold. In de uitgehakte stammen zijn dieren te herkennen die in deze biotoop kunnen leven. Bij de boomstammen worden informatieborden geplaatst.

Beeldhout
De kunstenaars Jeroen Compagne en Gertjan van Dunnewold werken samen onder de naam Beeldhout. Beeldhout gebruikt hout in zijn ruwste vorm. Het liefst hele bomen. Beeldhout houdt het hout natuurlijk en passend in zijn natuurlijke omgeving. Een behandeling met anorganische lak of verf past daar niet bij. De gebeeldhouwde figuren en tekeningen vormen een omgeving die uitnodigt om in te spelen te dromen te fantaseren en te recreëren.

Programma
De onthulling vindt plaats op 12 december 2013 door kinderen van de nabijgelegen Wilhelminaschool. Het programma ziet er als volgt uit:

10.30 – 10.40 uur          Welkom door wethouder Rik Gommers
10.40 – 10.50 uur          Bijdrage door heemraad Peter Schrijver
10.50 – 11.10 uur          Bijdrage door Beeldhout en Grontmij
11.10 – 11.30 uur          Onthulling
11.30 – 12.00 uur          Koffie of thee in het restaurant van woonzorgcentrum De Berkhof