Vrijdag 22 november deelde de ApneuVereniging sterren uit aan slaapcentra die bovengemiddeld presteren. Het Slaapcentrum SKB ontving vier van de vijf sterren en staat daarmee in de top 20 van de beste slaapcentra in Nederland. Verpleegkundig specialist Longgeneeskunde Lisette Drenthen en OSAS-verpleegkundige Marloes te Loeke namen tijdens de bekendmaking in Nunspeet de bijbehorende oorkonde in ontvangst.

De ApneuVereniging houdt sinds 2004 jaarlijks een tevredenheidsonderzoek onder apneupatiënten. Uit het meest recente onderzoek waaraan 4.000 patiënten meededen, en waarvan de resultaten op 22 november jl. werden gepresenteerd, blijkt dat patiënten de zorg in ons multidisciplinair Slaapcentrum als heel goed ervaren en waarderen. “We zijn heel blij met dit resultaat. Juist omdat alleen patiënten zijn gevraagd de zorg te beoordelen, is deze waardering zo waardevol. Het Slaapcentrum in zijn huidige hoedanigheid bestaat ruim tweeënhalf jaar. Dat we dan nu meteen vier sterren halen, is iets waar we trots op kunnen zijn,” aldus Lisette.

Korte lijnen, patiënt centraal
KNO-arts Hans Hinderink heeft met zijn collega Corine Alvarado mede aan de basis van het Slaapcentrum gestaan. “Ver voor de komst van het Slaapcentrum diagnosticeerden en behandelden we al patiënten met OSAS (slaapapneu) en/of snurken. Mijn voorganger, dr. Elprana, was een van de eerste KNO-artsen in het land die een gehemelteoperatie uitvoerde als blijvende oplossing voor het snurken. Toen we in 2005 zelf slaaponderzoeken gingen doen, was dat de onofficiële start van het Slaapcentrum,” licht Hinderink toe.

In 2011 was het multidisciplinaire Slaapcentrum een feit. Het is geen aparte ruimte, maar een samenwerkingsvorm tussen de specialismen KNO, Longgeneeskunde, Neurologie en Kaakchirurgie. Patiënten die door de huisarts naar het Slaapcentrum worden verwezen, worden gezien door één of meer specialisten. Indien nodig, volgen diverse onderzoeken. De uitslagen hiervan worden in een multidisciplinair overleg besproken en vervolgens wordt een behandeling voorgesteld. Vanzelfsprekend overlegt de behandeld specialist de behandeling met de patiënt.
“We kennen de patiënt,” vertelt Hinderink. “Patiënten met slaapapneu en snurkklachten zijn soms al onder behandeling bij de cardioloog of de longarts.

Daarom is het voor deze groep patiënten prettig dat ze met hun klachten bij ons, in hun ‘eigen’ ziekenhuis terecht kunnen. Aan het Slaapcentrum zijn ook een verpleegkundig specialist Longgeneeskunde en een OSAS-verpleegkundige verbonden. Beide professionals zijn gemakkelijk te bereiken, nemen de tijd voor de patiënten en organiseren informatiebijeenkomsten. De combinatie van een multidisciplinaire behandeling dicht bij huis, korte lijnen en tijd en aandacht voor de patiënt heeft geleid tot de vier sterren.

Samenwerking met de eerste lijn
Voor het komend jaar wil het Slaapcentrum de samenwerking zoeken met de huisartsen in de regio. Want een nog niet genoemde oorzaak van snurken en slaapapneu is ook een leefstijlprobleem. Wie te zwaar is, rookt of te weinig beweegt, heeft meer kans op bovengenoemde klachten. “Door intensiever samen te werken met de eerste lijn, zouden we de conditie van de patiënt kunnen verbeteren. En dat heeft dan weer een gunstig effect op afname van de klachten,” aldus Hinderink.

Zowel Lisette Drenthen als Hans Hinderink zijn blij met de vier sterren. “Ons hele team staat dicht bij de patiënt en levert de best mogelijke zorg. Dat blijven we doen en waar mogelijk gaan we het nog beter doen.”

KADER
Bij patiënten met OSAS (obstructief slaapapneu syndroom) stokt tijdens het slapen de ademhaling. Na een (vaak onbewuste) ontwaakreactie wordt de ademhaling hervat. Slaapapneu gaat gepaard met heftig snurken. Mensen met OSAS hebben meer risico op het ontwikkelen van moeheid, hoge bloeddruk, longklachten en veel andere gezondheidsproblemen.

De behandeling van patiënten met OSAS  bestaat in veel gevallen in het aanmeten van een CPAP. Dit is een masker dat de mond en/of neus bedekt en via een slang is gekoppeld aan een apparaat dat zorgt voor een positieve druk in de luchtwegen. Een andere behandeling is de houdingstherapie. Hierbij kan de patiënt een band om zijn middel krijgen die gaat trillen als hij op zijn rug gaat liggen. Is er sprake van een (relatief) te kleine onderkaak, dan helpt soms een MRA.

Dit is een uitneembare beugel die de onderkaak ’s nachts naar voren houdt, waardoor de ademweg niet wordt geblokkeerd. Hiervoor werkt het Slaapcentrum nauw samen met tandarts Van der Wielen in Winterswijk. Wordt het snurken door een verstopte neus veroorzaakt, dan is dat poliklinisch vaak heel goed op te lossen met de RFTB (radiofrequente thermotherapie) behandeling. Door radiogolven kan ook de tongbasis worden verstevigd, waardoor de tong minder snel naar achteren valt.