Het nieuwe fietspad naar sportpark Jaspers wordt doorgetrokken tot aan het parkeerterrein van de Winterswijkse Tennisclub (WTC).

In december 2012 besloot de gemeenteraad tot de aanleg van een fietspad tussen de Ravenhorsterweg en zwembad Jaspers. Het nieuwe fietspad wordt op dit moment aangelegd. Mede op verzoek van de Winterswijkse Tennisclub heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het fietspad circa 200 meter te verlengen tot het parkeerterrein van WTC. Daardoor kunnen ook leden van de tennisvereniging en bezoekers van het kinderdagverblijf straks gebruik maken van het fietspad.

Het fietspad wordt aangelegd tussen de Jaspersweg en het terrein van het zwembad. Het zwembad levert hiervoor een strook van de ligweide in. De kosten van het fietspad bedragen ongeveer 40.000 euro, waarvan 17.000 euro door de provincie wordt gesubsidieerd. De gemeentelijke bijdrage wordt gefinancierd uit het budget dat is overgebleven van de aanleg van het fietspad langs de Whemerbeek dat dit jaar is opgeleverd.