Na een lange aanloopperiode is het nu zo ver dat de feitelijke bouw kan beginnen. St. Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk en AccentScholengroep hebben na aanbesteding een bouwopdracht ondertekend met Klomps BV te Dinxperlo. In dit nieuwe gebouw zullen OBS de Kolibrie en de Pr. Willem Alexanderschool worden gehuisvest.

Naast realisering van onderwijskundige ruimten wordt ook een multifunctionele ruimte gebouwd  voor  bewegingsonderwijs c.q. oefenruimte voor muziekvereniging Excelsior.In het bouwplan is ruimschoots aandacht besteed aan duurzaamheid, zoals een goede isolatiewaarde van het gebouw, CO2-gestuurde ventilatie, LED-verlichting etc. 

De werkzaamheden in het voortraject zijn in goed overleg tussen de deelnemende partners en de gemeente Winterswijk tot stand gekomen. Er is dan ook alle vertrouwen op een goede voortzetting in de bouwfase.Het is de bedoeling dat het gebouw eind 2014 wordt opgeleverd, zodat de scholen vanaf 2015 gebruik kunnen maken van het nieuwe gebouw dat aan alle eigentijdse eisen voldoet. .