Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten komend jaar een nieuw fietspad aan te leggen langs het spoor vanaf de Wooldseweg.

Nu het fietspad langs de Wooldseweg vanaf de Duitse grens tot aan de bebouwde kom gereed is, doet zich de kans voor deze fietsverbinding door te trekken langs het spoor richting de Kleine Parallelweg – Stationsstraat. Hiermee wordt een verbinding gemaakt richting het station en centrum. Fietsers hoeven dan geen gebruik meer te maken van het Weurden. Voor Winterswijkers en toeristen ontstaat zo een aantrekkelijke fietsverbinding tussen centrum, station, Wooldseweg en het buitengebied richting Duitsland. De aanleg van het fietspad sluit aan bij de visie in het Verkeersstructuurplan, de Structuurvisie en de integrale Visie Spoorzone van de gemeente Winterswijk.

De gemeente Winterswijk en de provincie Gelderland geven hoge prioriteit aan fietsvoorzieningen en fietsveiligheid. De provincie heeft daarom toegezegd de helft van de kosten te willen bijdragen. De aanleg van het pad gaat ongeveer 200.000 euro kosten. De gemeente moet zelf de andere helft bijdragen. De gemeentelijke bijdrage wordt betaald uit het budget dat is overgebleven van de aanleg van het fietspad langs de Wooldseweg. Voor de aanleg van het fietspad moet nog wel overeenstemming worden bereikt met NS over het eigendom en gebruik van de grond.