Rabobank Achterhoek-Oost organiseert op woensdag 13 november een extra bijeenkomst voor haar klanten en leden om in gesprek te gaan met de directie van de bank over het besluit van het opheffen van geldautomaten en kantoren.Uit de diverse gesprekken die de afgelopen periode zijn gevoerd met onder andere klanten, leden en belangenverenigingen blijkt dat er behoefte is aan een gezamenlijke inventarisatie van alternatieve oplossingen.

 

Hetzelfde beeld is naar voren gekomen tijdens de coöperatieavonden van de bank, waarvan er al een aantal hebben plaatsgevonden. Tijdens de coöperatieavonden strijden de genomineerde stichtingen en verenigingen om de hoofdprijs. De coöperatieavond is primair bedoeld als feestelijke bijeenkomst voor de leden die in het teken staat van de genomineerden.

 

Tijdens de voorgaande coöperatieavonden is echter gebleken dat er veel emoties spelen bij de leden over het gewijzigde vestigingen- en automatenbeleid. De directie van Rabobank Achterhoek-Oost begrijpt dit en wil graag ruimte bieden aan de dialoog hierover. Er moet echter niet voorbij worden gegaan aan het feestelijke karakter van de coöperatieavonden.

 

Om deze redenen wordt er, naast de nog komende drie coöperatieavonden in Lichtenvoorde, Aalten en Eibergen, een extra bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze avond is er ruimte voor een dialoog met de directie om gezamenlijk de behoeftes te inventariseren en te zoeken naar alternatieve oplossingen. Met deze extra bijeenkomst biedt de bank een mogelijkheid aan eenieder die daar behoefte aan heeft om in gesprek te gaan.

 

De extra bijeenkomst vindt plaats op woensdag 13 november 2013 om 19.30uur bij Zalencentrum ’t Schepersveld in Aalten.

 

Om organisatorische redenen dienen belangstellenden zich vooraf aan te melden via www.rabobank.nl/achterhoek-oost of door te bellen naar (0544) 47 47 47.