Veilig Verkeer Nederland – afdeling Winterswijk biedt inwoners van de gemeente Winterswijk de mogelijkheid om weggezakte verkeerskennis weer eens op te frissen. Dit vindt plaats op dinsdag 12 november a.s. om 19.30 uur in Wijksteunpunt “De Oosthoek”  Olmenstraat 37 in Winterswijk, breng gerust uw buurman of buurvrouw mee. Wel even aanmelden  voor deze gratis opfriscursus bij Anton Reuvekamp tel. nr. 0543-516185 U bent van harte welkom!

 

En wilt u uw rijvaardigheid met uw eigen auto eens testen dan kan dat op donderdagmorgen 21 november a.s. ook hiervoor aanmelden bij het eerder genoemde telefoonnummer. De rijvaardigheidsritten worden begeleid door erkende rijinstructeurs, u krijgt een uur praktijk in uw eigen auto, een uurtje theorie over verkeersregels en een uurtje workshops met reactietest, horen en zien testen enz. Deze drie uur durende geweldige rijvaardigheid opfrisbijeenkomst maakt u weer zeker in het verkeer en is geheel gratis, wees er snel bij er is plaats voor 30 personen.

 

Zien en gezien worden!

Zien en gezien worden is heel belangrijk in het verkeer zeker voor de meest kwetsbare verkeerdeelnemer de fietser!

Vandaar ook dat Veilig Verkeer Nederland afdeling Winterswijk elk najaar de fietsen van alle basisschoolleerlingen in Winterswijk controleert op gebreken. De controles vinden plaats van dinsdag 29 oktober t/m donderdag 14 november en zijn begonnen op de Juliana school. De Winterswijkse VVN afdeling zet voor deze actie een dertiental vrijwilligers in die in totaal zo’n 1600 fietsen controleren. Als Veilig Verkeersorganisatie vinden we het geweldig dat alle scholen hieraan meewerken, leerkrachten en verkeersouders zijn al weken voor de daadwerkelijke controles bezig met het onder de aandacht brengen van dit mooie project en bezig met eventuele voorcontrole. Dit alles doen we natuurlijk voor de veiligheid van Winterswijks jongste verkeersdeelnemers, de basisschoolleerlingen.