De Stichting Winterswijkse Fietsdagen, organisator van de gelijknamige jaarlijkse fietsvierdaagse, is per 18 oktober j.l. officieel ontbonden.De Stichting was een onderdeel van de Fiets- en Toerclub Wenters. Het merendeel van de organisatoren stopt vanwege problemen binnen deze club.

Volgens het bestuur van de fietsclub heeft de oud-voorzitter “gehandeld in strijd met de statuten van deze club”.
Op initiatief van de oprichter van de club is er op 30 oktober a.s. een bijzondere ledenvergadering, alwaar de leden mogen beslissen of de oud-voorzitter nog als lid mag aanblijven.

De Winterswijkse Fietsdagen groeiden in tien jaar uit tot een succesformule; In 2013 trok het evenement 3800 deelnemers, waarvan een groot deel fietstoeristen. Het is nog niet bekend of de vierdaagse door een andere organisatie zal worden voortgezet.