De gemeente Winterswijk is genomineerd als één van de vijf gemeenten met het beste gezondheidsbeleid van Nederland. Dat heeft het Nationaal Voedingsdebat vandaag bekendgemaakt. Op 1 november wordt de winnaar bekendgemaakt.

Het Nationaal Voedingsdebat heeft vijf gemeenten genomineerd voor de titel van best presterende gemeente op het gebied van gezondheidsbeleid. De genomineerde gemeenten zijn Amersfoort, Den Haag, Enschede, Vaals en Winterswijk. De uiteindelijke winnaar wordt bekend gemaakt door Loek Hermans, senator en voorzitter van Greenport Holland en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De bekendmaking vindt plaats op vrijdag 1 november tijdens de eerste bijeenkomst van het Nationaal Voedingsdebat in ABC Westland te Poeldijk.

Het Nationaal Voedingsdebat heeft na een selecte representatieve steekproef 75 gemeenten onderzocht op hun prestaties op het gebied van gezondheidsbeleid. Daarin zijn ook de JOGGgemeenten meegenomen (Jongeren Op Gezond Gewicht). In de eerste rondes is gescoord op 17 criteria, samengesteld vanuit de Handreiking Gezonde Gemeente en ‘Gezondheid Dichtbij’ van het Ministerie van VWS. De 18 overgebleven gemeenten en welzijnsorganisaties hebben informatie verstrekt omtrent Overgewicht, Voeding en Bewegen, Jeugd en Onderwijs, Burger Participatie en Gezonde Omgeving. De vijf genomineerde gemeenten scoorden gemiddeld een 8 of hoger en scoorden vooral hoog op de eerste drie gebieden. In de laatste ronde worden de genomineerde gemeenten bezocht voor diepteinterviews met vertegenwoordigers van de gemeenten en van welzijnsorganisaties.

De gemeente Winterswijk heeft door haar programma’s GKGK (Gezonde kinderen in een Gezonde Kindomgeving) en Gezonde Slagkracht sterk ingezet op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij onze inwoners. We weten veel beter wat werkt en dat heeft zeker geleid tot meer lokale samenwerking, meer bewustwording en gedragsverandering bij bepaalde doelgroepen. Het dagelijks 60/90 minuten bewegen en voedingslessen op school zijn noodzakelijke ingrediënten om de gezondheid van kinderen in Winterswijk te bevorderen. Dat dit vooral op een positieve manier moet gebeuren en in samenspraak met ouders staat buiten kijf.

In Winterswijk is een integrale heeft de gemeente in samenwerking met onderwijs, gezinnen, sportaanbieders, zorg, kinderopvang een duurzame aanpak ontwikkeld voor de preventie en aanpak van overgewicht en obesitas. Extra aandacht is uitgegaan naar gezinnen met een Turkse en Marokkaanse achtergrond.