Winterswijk rondt als eerste in Nederland een grote, snelle verkaveling in dertien maanden af. Dit gaat gebeuren als op 17 oktober notaris Ans Post de aktepassering van de snelle verkaveling in Winterswijk Oost verzorgt. Ter gelegenheid hiervan is er een feestelijke bijeenkomst.

 

Dankzij de actieve inzet van grondeigenaren en -gebruikers werd binnen dertien maanden voor 123 partijen een ruilplan ontwikkeld, er wordt 450 ha geruild. De snelle verkaveling in Winterswijk Oost is geslaagd door een innovatieve en actieve aanpak en een goede samenwerking.De snelle verkaveling verbetert de landbouwstructuur en zorgt voor meer nieuwe natuur in Winterswijk. Een efficiënte agrarische bedrijfsvoering met aaneengesloten kavels levert aanzienlijke milieu-, tijd- en kostenbesparingen op. Behalve agrarische ondernemers zijn ook natuur- en landschapsinstanties en de lokale overheid content.

 

Snelle verkaveling in vogelvlucht

In de zomer van 2012 waren er bijeenkomsten en individuele gesprekken met alle betrokken grondeigenaren en grondgebruikers. Er werd in drie deelgebieden gewerkt. Op 18 september 2012 was in het deelgebied Woold (2.850 ha) de startavond, waar grondeigenaren en grondgebruikers kozen voor de voorgestelde aanpak. Op 22 november 2012 startte deelgebied Brinkheurne Kotten (1.480 ha) en op 25 februari 2013 Ratum Henxel (2.570 ha). Vervolgens maakten grondeigenaren en grondgebruikers in kleine groepjes zelf het ruilplan. Dit gebeurde tijdens werksessies van een dag. Dit is een nieuwe manier van herverkavelen die op vrijwillige basis is en een doorlooptijd heeft van slechts één jaar. Tijdens deze werkbijeenkomsten kregen ook overheidsdoelen, zoals natuur en fraaie oevers langs beken, een plek. Daarna volgt de aktepassering. Op 31 december 2013 gaan de kavels over naar de nieuwe gebruikers.

Dienst Landelijk Gebied, het Kadaster, LTO en instanties, zoals de gemeente Winterswijk en het Waterschap Rijn en IJssel begeleidden het verkavelingsproces.

Feestelijke bijeenkomst

De aktepassering wordt gevierd met een bijeenkomst bij Zalencentrum Reuselink in Winterswijk. Er zijn korte toespraken van:
• Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde provincie Gelderland;
• Siem Jan Schenk, voorzitter LTO Nederland;
• Dirk-Siert Schoonman, voorzitter LTO Noord Gelderland;
• Jannie Lamberts, heemraad van Waterschap Rijn en IJssel;
• Peter van den Tweel, directeur Geldersch Landschap & Kasteelen.
Ook enkele deelnemers uit het gebied vertellen over hun ervaringen. Jan van Rheenen, projectleider Dienst Landelijk Gebied, Hennie Mones, projectleider Kadaster en Frans Baack, kavelruilcoördinator gaan in op het proces en wat het opleverde.