In zijn vergadering van 26 september 2013 heeft de Raad van Toezicht mevrouw Nods-Koster en de heer Van Lambalgen benoemd tot leden Raad van Toezicht van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk.

 

Mw. mr. J. (June) Nods-Koster
Mevrouw Nods-Koster is (interim) bestuurder en heeft onder meer als competenties organisatieontwikkeling, innovatie, cultuurverandering en marketing. In de periode 2010-2012 is zij interim-bestuurder van de NV Enschedese zwembaden geweest, daarvoor was zij onder meer werkzaam als projectmanager bij de Saxion Hogeschool en Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV. Zij is daarnaast bestuurlijk actief als voorzitter Raad van Toezicht van FPC Oldenkotte, lid Raad van Toezicht (en lid presidium) Dimence en lid Raad van Toezicht (en lid commissie kwaliteit en veiligheid) Vivium Zorggroep.

Dr. R. (Rob) van Lambalgen
De heer Van Lambalgen is sinds 2012 directeur Faculteit Economie en Management van de Hogeschool Utrecht en heeft onder meer als competenties bedrijfseconomie, logistieke zorgprocessen, kwaliteitszorg en ICT.
De heer Van Lambalgen is verder bestuurlijk actief als lid Raad van Advies stichting I-Cane (intelligente blindengeleidestok), lid Raad van Toezicht van stichting STG/Health Management Forum en lid Raad van Toezicht (en lid commissie kwaliteit en veiligheid) van het Orbis Medisch en Zorgconcern.