D66 zal de komende verkiezingen in maart 2014 voor de gemeenteraad in Winterswijk met een zelfstandige lijst mee doen. Op dinsdag 8 oktober is in een ledenvergadering Franklin Vlam als lijsttrekker gekozen. Oud ambulance-verpleegkundige Bert Buist en
financieel specialist Normen ten Holder staan op respectievelijk de tweede en derde plaats, van de in totaal 10 kandidaten. De volgorde van de kandidatenlijst is op de ledenvergadering door de leden bepaald.

 

De definitieve kandidatenlijst is:

1 Franklin Vlam
2 Bert Buist
3 Normen ten Holder
4 Lilian Boonstra
5 Agnes Obbink
6 Han Kolkman
7 Robert Kwak
8 Dolf Meijler
9 Gerard Venhuis
10 Mark van Dam

De lijst is zeer evenwichtig qua achtergrond van de kandidaten. Op de lijst staan deskundigen op het gebied van onderwijs, financiën, zorg, natuur en economie. Lijsttrekker Franklin Vlam heeft al een lange D66 traditie, waaronder drie periodes als raadslid van 1990 tot 2002. De lijst is een mooie afwisseling van ervaring en nieuwe gezichten. In maart 2014 kunnen de mensen die landelijk op D66 stemmen ook weer lokaal terecht. Met deze lijst denkt D66 een vernieuwende bijdrage te kunnen leveren aan de Winterswijkse politiek. De algemene insteek van de D66 bijdrage zal zijn dat er weer meer met de inwoners bestuurd wordt en minder over de inwoners. Met het pragmatisch vizier op de toekomst, zoals van D66 verwacht mag worden.

De komende weken zal gewerkt worden aan het verkiezingsprogramma. Ook het verkiezingsprogramma zal door een ledenvergadering moeten worden aangenomen, waarbij elk lid het recht heeft onderdelen te amenderen. Ook de campagne zal onder leiding van campagnecoördinator Lilian Boonstra de komende weken vorm krijgen. In de periode 2002 – 2006 heeft D66 voor het laatst in de gemeenteraad van Winterswijk gezeten met 1 raadslid, Erik Lievers, die inmiddels wethouder is in de Gemeente Hengelo (ov). De afdeling werd toen gedwongen te stoppen vanwege het gebrek aan actieve leden. Inmiddels is het ledenaantal verdubbeld en is er een groep met actieve mensen opgestaan, die het afgelopen jaar de aanloop naar de verkiezingen hebben voorbereid. Ook de nieuwe leden van de