Ter verfraaiing van het landschap heeft de Stuurgroep van Herinrichting Winterswijk Oost nog geld beschikbaar. Het gaat om budget voor de aanleg van nieuwe landschapselementen in Winterswijk Oost. In totaal is er budget voor 7 ha aan houtwallen, bosjes of singels. Grondeigenaren kunnen nog tot 30 oktober een aanvraag indienen.

 

Wat houdt de regeling in? Individuele of een groep eigenaren kunnen aangeven of zij landschapselementen in Winterswijk Oost willen aanleggen. Het kost de eigenaar geen geld. De ondergrond van de nieuwe beplanting wordt als ‘bosgrond’ getaxeerd. Het verschil met de actuele waarde, veelal landbouwgrond, wordt dan uitgekeerd aan de eigenaar. Er is geen minimale of maximale oppervlakte. De Stuurgroep betaalt de aanleg van het landschapselement. De eigenaar voert zelf uit, nadat de gemeente een vergunning heeft verleend. Het gaat bijvoorbeeld om landschapsherstel. Iemand kan op plekken waar vroeger singels lagen deze weer terugbrengen of hakhoutwallen aanleggen. Ook zou het kunnen gaan om de landschappelijke inpassing van een schuur. De regeling is niet bedoeld voor overhoekjes of erfbeplanting. In diverse eerdere studies deden landschapsdeskundigen suggesties waar en welke nieuwe elementen het meest wenselijk zijn. Informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Winterswijk via de zoekterm landschapsontwikkelingsplan.

Aanmelding
Als u plannen wilt indienen, dan kan dat tot 30 oktober 2013 bij de Stuurgroep. Vermeld bij uw aanmelding naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer van de eigenaar. Geef een beschrijving van de landschappelijke versterking en voeg een plattegrond bij. Verder is de oppervlakte van het landschapselement en het moment van aanleggen van belang.
De Stuurgroep beoordeelt of de voorstellen passen in het landschapsplan. Versterking van de meest kwetsbare zones is daarbij het belangrijkste criterium.

U kunt uw voorstellen sturen per post of per e-mail:
Secretariaat Stuurgroep Winterswijk Oost,
T.a.v. de heer R. Bruins
Postbus 9079
6800 ED Arnhem
E-mail: R.G.H.Bruins@dlg.nl