Onder het motto ‘Het Landschap Ben Je Zelf’ zijn twaalf gemeenten (uit iedere provincie één) genomineerd voor de Juichwilg van Landschapsbeheer Nederland. Thema dit jaar is ‘Landschap als brug tussen burger en Brussel’. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) heeft de gemeente Winterswijk voorgedragen en is er van overtuigd dat Winterswijk hoog eindigt! De winnaar van de Juichwilg wordt bekendgemaakt tijdens het symposium ‘Het Landschap Ben Je Zelf’ op 4 oktober in Putten.

De gemeente Winterswijk is een voorloper in Nederland als het gaat om het versterken van het landschap door concrete bijdragen uit de landbouw. De gemeente zelf speelt hierbij een essentiële rol en verdient daarom wat betreft SLG de Juichwilg 2013. Ze functioneert als aanjager, facilitator en verbindende (f)actor.

 

Tamelijk abstracte materie zoals het in Brussel geformuleerde toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 (GLB) is in Winterswijk door actieve inbreng van de gemeente aangegrepen voor een praktische en redelijk eenvoudige pilot. In een breed samenwerkingsverband wordt geëxperimenteerd met maatschappelijke dienstverlening door de landbouw als voorwaarde voor inkomenssteun. De daarvoor door Brussel voorgestelde collectieve benadering heeft in Winterswijk vorm gekregen door het instellen van de Stichting Waardevol Cultuur Landschap (WCL).

Deze stichting probeert samen met de vertegenwoordigers van landbouw, natuur,  landschap, recreatie, ondernemers en bewoners projecten in het Nationaal Landschap Winterswijk uit te voeren, die zowel de landbouw als natuur en recreatie ten goede komen. De aanbieders (landbouw en ondernemers) zitten samen aan tafel met de vragers/ontvangers (recreatie, natuur, landschap en bewoners). De gemeente Winterswijk vervult de voorzittersplaats (wethouder) en biedt ruime ambtelijke ondersteuning. De aanjaagfunctie, verbindende factor en als mede het faciliteren van de uitvoering wordt hiermee gedekt. Door deze werkwijze worden ideeën daadwerkelijk omgezet in plannen en uiteindelijk in uitvoering met zichtbare resultaten in het landschap.

Naast het betrekken van agrariërs bij het versterken van de kwaliteit van het landschap spelen ook bewoners en vrijwilligers een belangrijke rol. Zij zijn betrokken bij de eigen leefomgeving en hebben vaak ideeën voor activiteiten en projecten voor het landschap. Om deze burgerinitiatieven te versnellen is door WCL en Stichting Landschapsbeheer Gelderland een Cursusprogramma Natuur Landschap en Cultuurhistorie aangeboden. De deelnemers hieraan bezochten bijzondere cultuurhistorische en landschappelijke elementen en leerden over de typisch streekeigen aspecten van het Winterswijkse landschap. Na afloop van de cursus werden er onder meer beplantingsprojecten uitgevoerd en is er een vrijwillige hoogstambrigade opgericht die hulp biedt bij het onderhoud van hoogstamfruitbomen in de gemeente.

 

De juichwilg wordt vrijdag 4 oktober tijdens het jaarlijkse symposium van Landschapsbeheer Nederland door juryvoorzitter dhr. Th. Beckers, voorzitter van Landschapsbeheer Nederland, uitgereikt. Wethouder Te Gronde is namens de gemeente Winterswijk aanwezig.