Brent van Marrewijk en Nynke Mentink van basisschool Bargerpaske uit Winterswijk gaven maandag 9 september samen met verkeerswethouder Rick Gommers het regionale startsein voor ‘De scholen zijn weer begonnen’ campagne. Zij deden dit niet alleen door een opvallende krijttekening aan te brengen bij de oversteekplaats bij hun school, maar ook door met alle kinderen van groep 8 op de fiets te stappen en hetverkeer zelf te ervaren. Maar niet voordat wethouder Gommers de kinderen kort had toegesproken en ze had opgeroepen altijd goed uit te kijken in het verkeer. Want al worden automobilisten opgeroepen goed rekening te houden met schoolgaande kinderen, de kinderen hebben hier zelf ook een grote rol in.

 

De actie was voor de kinderen van groep 8 een mooie gelegenheid om de route naar Technieklokaal Skills te
oefenen. Ongeveer 12 keer per jaar stappen ze namelijk op de fiets voor praktische technieklessen. Om bij het
lokaal te komen, moeten de kinderen een aantal kilometer fietsen. Een van de moeilijkste plekken op de route is
wanneer de kinderen de Europalaan oversteken nabij een grote bouwmarkt, vertelt Anton Reuvekamp van de
plaatselijke VVN-afdeling. “Je moet hier een drukke weg oversteken en gelijk na de oversteek een scherpe bocht
naar links maken. Om ongelukken te voorkomen is de stoeprand hier al plat gelegd, maar eigenlijk is deze bocht te
smal. Zeker als je met een groep fietst is dit niet eenvoudig,” aldus de betrokken VVN-vrijwilliger. Aan de overkant
van de weg ziet hij regelmatig mensen aan de verkeerde kant van de weg fietsen. “Vermoedelijk om het oversteken
van de drukke Europalaan te vermijden.”

Verder is de route relatief veilig omdat er grote stukken op een vrijliggend fietspad gereden kan worden.
Wel is het fietspad op sommige plekken relatief smal en vraagt dit de nodige discipline van de kinderen. Als
er onverwachts gestopt moet worden, blijkt hoe belangrijk het is dat je goed oplet in een groep. Een kleine
valpartij blijft niet uit. Juf Ester noemt dit een mooi leermoment. “De kinderen moeten aan het verkeer en
het fietsen in een groep wennen. Daarom is het ook zo belangrijk om dit te doen, eigenlijk een verkeersles in
de praktijk.” Ze heeft er alle vertrouwen in dat de kinderen het komende jaar de route naar het
Technieklokaal veilig zullen volbrengen.

Lopende of fietsende kinderen zijn extra kwetsbaar in het verkeer. Uit berekeningen van de SWOV
(Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) blijkt dat er jaarlijks in Gelderland in de
leeftijdscategorie van 0 tot 14 jaar gemiddeld 4 doden en ruim 200 ernstig gewonden vallen. Van het
aantal ernstig gewonden is bijna 80% fietser.

De campagne is een initiatief van Veilig Verkeer Nederland en vindt in Gelderland jaarlijks plaats in ROVGverband,
het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Het ROVG is een samenwerkingsverband
tussen overheden, politie, justitie en organisaties op verkeersveiligheidsgebied in de provincie Gelderland.