“Muzikale rondreis langs buren en naobers” een speciaal muziekprogramma in Boogiewoogie met een uitwisseling tussen senioren uit Vreden en Winterswijk. De jaarlijkse dag van de ouderen “De Nationale Ouderendag” krijgt in Winterswijk dit jaar een heel speciale invulling. Op dinsdag 1 oktober 2013 organiseren de gezamenlijke ouderenbonden van Winterswijk en de STOA samen met de werkgroep Duitsland van de gemeente Winterswijk een fantastische middag voor alle senioren van Winterswijk en Vreden.Onze gasten, senioren uit Vreden, zullen we ’s morgens ontvangen op het gemeentekantoor van de gemeente Winterswijk aan de Stationsstraat. Na de koffie zal er een rondrit door ons mooie buitengebied gemaakt worden, waar onze gasten geïnformeerd worden over vroeger en nu. De lunch wordt geserveerd in Boogiewoogie, waarna de groep senioren uit Vreden aangevuld worden met de senioren uit Winterswijk, om naar de schouwburgzaal van Boogiewoogie te gaan voor het middagprogramma.

 

 

Het wordt een oergezellige middag met een speciaal muziekprogramma voor de Winterswijkse en de Vredense senioren. “Een muzikale rondreis langs buren en naobers”.Het programma wordt voor de pauze verzorgd door Yolanda Tangelder ( zang en percussie ) en Willem te Voortwis ( piano, accordeon en compositie ). Na de pauze zal het Winterwijkse Vrijetijdsorkest, bestaande uit ruim dertig muzikanten, speciaal voor deze gelegenheid laten zien wat zij in huis hebben. Wim van Eerden, bekend van de Raddreijers, zorgt voor de verbindingen met verhaaltjes en anekdotes. Beide muzikale programma’s nemen luisteraars mee op een rondreis langs buren en naobers, speciaal samengesteld voor de seniorendag 2013 en de uitwisseling tussen de senioren uit Vreden en Winterswijk.

Voor deze oergezellige middag, die om 14.30 uur begint zijn kaarten in de voorverkoop beschikbaar bij de ouderenbonden en de STOA voor € 7,50 per persoon ( inclusief koffie en pauze drankje )

De organisatie van deze dag is in handen van: Ben Uffink, werkgroep Duitsland, Joke Lindeboom, voorzitster STOA, Hans Soutendijk, voorzitter Wenters Plus, Diny Lamers-Hijink,  PCOB, Ton Hoogenraad,  voorzitter ANBO en Anton Reuvekamp, voorzitter KBO.

De gezamenlijke ouderenbonden zijn: STOA ( Stichting Ouderen Actief ), ANBO ( Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, PCOB ( Protestants Christelijke Ouderen Bond), Senioren Vereniging Wenters-Plus en omstreken en de KBO ( Katholieke Belangen Organisatie voor Senioren )