Overleggen met een veertigtal collega PvdA politici uit Aalten , Berkelland, Oost Gelre , Bocholt, Vreden en Statenleden van Gelderland ,een hapje eten, genieten van museumVilla Mondriaan, een stadswandeling en een hapje eten : dat was het geslaagde recept van de winterswijkse PvdA. De happen en stappen thema’s : Samenwerken / samengaan fuseren, de toekomst van ons fraaie buitengebied en de overgang van AWBZ , Jeugdzorg naar de gemeenten.

Verhelderend waren de bijdragen van onze SPD collega’s uit Duitsland. Onder het motto ‘s lands wijs ‘s lands eer bleek dat onze ooster buren toch veel meer ervaring hebbenen creatiever omgaan met thuiszorg dan wij. Voor de PvdA reden snel een tegenbezoek te brengen. De PvdA Statenleden hebben kennis en kunde uitgedeeld. Al met een voor iedere deelnemer een zeer leerzame tijdsinvestering, die zeker voor herhaling vatbaar is.