Direct na de zomervakantie start het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk met de realisatie van een geheel nieuw centrum voor Acute Zorg. Onderdelen van dit centrum zijn; de Huisartsenpost (HAP), een triagekamer met drie spreek/onderzoekkamers, de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH), zeven éénpersoons-kamers en een trauma kamer, eerste Harthulp met minimaal twee plaatsen en een Intensive care/ hartbewaking met negen bedden. Uniek aan het centrum Acute Zorg is de concentratie in één bouwdeel van de eerder genoemde afdelingen. De afdelingen zijn geschakeld en lopen vloeiend in elkaar over. Hierdoor kunnen ruimtes en dure voorzieningen, zoals apparatuur, optimaal worden benut en ontstaat er een nog betere zorglogistiek.

Op de SEH van het SKB worden jaarlijks ongeveer 12.000 patiënten behandeld. Voor ongeveer 5000 van deze patiënten is opname in het ziekenhuis noodzakelijk. Sommige patiënten behoeven intensieve behandeling op de Intensive care/ hartbewaking of bestaat er noodzaak tot een spoedoperatie.

Master-renovatieplan
“De bouw van het centrum Acute Zorg is onderdeel van het master-renovatieplan van het SKB.” aldus Coen Nieuwenhuis, manager facilitair bedrijf en verantwoordelijk voor planning en uitvoering van de (ver)bouwactiviteiten. Bert Bartelink, verantwoordelijk zorggroepmanager van het Achterhoekse ziekenhuis vult aan. “Ons ziekenhuis vervult een belangrijke functie voor de spoedzorg in de Achterhoek en daarom investeren we in de realisatie van een modern en compact centrum Acute Zorg. De bestaande Spoedeisende Hulp en Intensive Care / Hartbewaking zijn vanaf de opening van het SKB (1984) in gebruik en hebben door de jaren heen vele updates ondergaan. Nu is het tijd voor een compleet nieuwe opzet. Een tweede belangrijke reden is de realisatie van de nieuwe Huisartsenpost Oost Achterhoek (HAP). Al langer bestaat zowel bij de huisartsen als het SKB de wens om een nieuwe HAP te vestigen binnen de muren van het ziekenhuis. Het SKB verwelkomt hen met open armen, dit was een mooie gelegenheid de HAP in ons ziekenhuis te integreren.”

Samenwerking
Het bouwkundig ontwerp van de HAP en de SEH zijn in nauwe samenwerking met de directie van de huisartsenpost en huisartsen ontwikkeld. Door de HAP en SEH worden de ruimtes gezamenlijk gebruikt en werkt men samen om voor de spoedpatiënt het zorg- en behandelproces zo goed mogelijk aan te laten sluiten. “Elke inwoner van de regio die buiten kantoortijden spoedeisende zorg nodig heeft meldt zich voortaan bij één loket, alwaar bepaald wordt welke behandeling er nodig is; behandeling door de huisarts op de huisartsenpost of specialistische behandeling op de spoedeisende hulp. Kortom: er komt nu nog meer duidelijkheid voor de patiënt”. aldus Jessica Schenau – Testerink, directeur van de Huisartsenpost Oost Achterhoek

Continuïteit tijdens bouw
“Uiteraard is het belangrijk om de continuïteit van de spoedzorg gedurende de bouw te kunnen garanderen. Daarom worden er voorzorgsmaatregelen getroffen en zal de bouw gefaseerd worden uitgevoerd.
Voor het realiseren van de HAP worden enkele poliklinieken verplaatst naar een andere locatie in het SKB. We doen er alles aan de overlast tijdens de bouw tot een minimum te beperken.” aldus Bartelink. 

De bouwtijd van het gehele project bedraagt ongeveer 2 jaar.