De vakgroep Chirurgie van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) uit Winterswijk werkt mee aan een Europees onderzoek naar de toepassing van een oplosbare inwendige flexibele beschermhuls bij darmoperaties. Het plaatsen van deze huls kan de kans op lekkage van de darmnaad verminderen.

 

 

Helaas is een van de risico’s van een darmoperatie het mogelijk optreden van lekkage van de darmnaad. De gevolgen hiervan kunnen levensgevaarlijk zijn. De biologisch afbreekbare huls, de zogeheten C-seal, wordt tijdens de operatie waarbij de uiteinden van de endeldarm aan elkaar worden gehecht, aan de binnenzijde van de darm over de darmnaad geplaatst. Uit een eerder voorlopig onderzoek is gebleken dat de C-seal een veilige methode is en mogelijk het aantal naadlekkages vermindert. De huls breekt na enkele weken vanzelf af en hoeft niet te worden verwijderd. Patiënten hebben geen of weinig last van de C-seal.

Om zekerheid over de werkzaamheid van de C-seal  te verkrijgen, is vorig jaar een Europees onderzoek gestart. In Nederland doen ruim dertig ziekenhuizen mee. In dit onderzoek worden de effecten van de C-seal vergeleken  met die van de standaardbehandeling (zonder C-seal). Om het onderzoek representatief te laten zijn, moeten in totaal 616 patiënten meedoen. Kort voordat de darmnaad wordt gemaakt, wordt tijdens de operatie door loting bepaald of de patiënt de C-seal krijgt of niet. Is dat laatste het geval, dan komt de patiënt in de controlegroep.

In het Winterswijkse ziekenhuis voeren de chirurgen Jonk en Slootmans deze darmoperaties uit. “Wij hebben al in een vroeg stadium besloten deel te nemen aan dit onderzoek. Een darmlekkage kan complicaties opleveren die levensgevaarlijk zijn. Als dit risico kan worden verkleind door het plaatsen van een C-seal, is dat zeker de moeite waard. Reden genoeg om mee te werken aan het onderzoek.” Bijzonder is dat onlangs in het SKB de 250ste deelnemer aan het onderzoek werd geopereerd.

Bij dit onderzoek zijn ook de verpleegkundig specialisten Annemieke Kreiter en Sylvia Schreurs nauw betrokken. Zij vervullen een belangrijke rol in de informatievoorziening aan patiënten, zowel voor, rondom als na de operatie.

Als uit het onderzoek zou blijken dat het gebruik van C-seal een meerwaarde heeft, dan is waarschijnlijk dat deze methode in de toekomst standaard toegepast zal gaan worden.