De provincie Gelderland gaat de komende weken op diverse locaties de eikenprocessierups bestrijden met een biologisch bestrijdingsmiddel. De werkzaamheden zullen eind juni klaar zijn.  Het spuiten gebeurt in de periode vlak nadat de bladvorming is begonnen en de rupsen van het jonge blad beginnen te eten. De bestrijding wordt uitgevoerd door nevelbespuiting met een bacteriepreparaat.

 

Ook dit jaar is de eikenprocessierups weer aanwezig. De provincie gaat ze op twee manieren bestrijden. In mei worden veel eiken in de provincie bespoten met een biologisch bestrijdingsmiddel. Dit bestrijdingsmiddel, dat niet schadelijk is voor de gezondheid, gaat in het eikenblad zitten dat dodelijk is voor de rups als hij ervan eet.

Vanaf half juni wordt de rups bestreden met een rupsenzuiger.

Eikenbomen waar de eikenprocessierupsen in voorkomen zijn te herkennen aan de nesten op de stam of op de dikke takken. Het zijn dichte, witte spinsels.

 

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Afhankelijk van de weersomstandigheden komen de rupsen vanaf half april uit de eitjes tevoorschijn. De kenmerkende brandharen krijgen de rupsen na de derde vervelling (vanaf eind mei) Deze brandharen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken, zoals hevige jeuk en irritatie van huid en slijmvliezen. De afgelopen jaren is gebleken dat biologische bestrijding van de eikenprocessierups in een vroeg stadium een effectieve methode is om de overlast te beperken.

 

Ook langs de Gelderse provinciale wegen wordt de bestrijding van de eikenprocessierups uitgevoerd. Dit zal merkbaar zijn aan rijdende afzettingen op weggedeelten en fietspaden tijdens het spuiten. Met borden worden de weggebruikers gewezen op de spuitactie. De spuitwerkzaamheden vinden 24 uur per dag plaats.

 

Meer informatie

Voor uitgebreide informatie over de eikenprocessierups en gezondheid kunt u gebruik maken van de internetsites: www.natuurkalender.nl en www.minlnv.nl/eikenprocessierups of u kunt contact opnemen met de GGD. Bij gezondheidsklachten als gevolg van de eikenprocessierups raden wij u aan contact op te nemen met uw huisarts.