Afgelopen woensdag 1 mei, de dag van de arbeid, heeft SP Winterswijk in persoon van SP raadslid Jeroen Rensen en voorzitter Mos Meijler de jaarlijkse titel ‘sociaalste ondernemer’ uitgereikt aan Jeroen Bruggers van Plus Bruggers Winterswijk.

 

De afgelopen jaren heeft  PLUS Bruggers in Winterswijk laten zien een sociaal ondernemer te zijn. De actie voor de cliënten van de voedselbank samen met SP Winterswijk was hier afgelopen jaar een  voorbeeld van. Dat is de reden dat SP Winterswijk bij de jaarlijkse uitreiking van de titel ‘Sociaalste Ondernemer’ dit jaar niet om PLUS Bruggers heen kon.

 

 

 

 

 

De afgelopen jaren heeft Bruggers door allerlei initiatieven laten zien een sociaal voelende ondernemer te zijn. Door de actie voor de cliënten van de voedselbank die samen met SP Winterswijk gevoerd is afgelopen jaar is dit weer eens nadrukkelijk naar voren gekomen. Maar ook de reguliere  inzet voor de voedselbank en andere maatschappelijke ondersteuning, het zorg dragen voor een sociaal personeelsbeleid, het verlenen van service op maat voor klanten bij wie niet alles vanzelf gaat en het milieubewuste beleid maken PLUS Bruggers tot een voorbeeld van sociaal ondernemen in 2013.

 

 

De jaarlijkse prijs heeft als doel sociaal ondernemen te bevorderen door aandacht te schenken aan ondernemen als onderdeel van de ‘lokale’ maatschappij. Bij de beoordeling door SP Winterswijk wordt gekeken naar de rechtstreekse inzet voor mensen die in moeilijke situaties zitten, kansen die het bedrijf biedt voor medewerkers om zich te ontplooien, integratie- en participatie mogelijkheden van medewerkers, maar ook vooral de inzet voor de gemeenschap in brede zin door sociaal beleid als een van de speerpunten van ondernemen te maken.