Vorige maand ontving de vakgroep Dermatologie van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk het Kwaliteitszegel Dermatologie. Dit kwaliteitskeurmerk maakt duidelijk welke ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra voldoen aan de gestelde criteria voor het bieden van goede kwaliteit van zorg voor huidpatiënten.

 

In 2011 is het project Kwaliteitszegel Dermatologie op initiatief van Huidpatiënten Nederland (HPN) van start gegaan. Dit project heeft tot doel om patiënten en verwijzers een online overzicht te bieden van dermatologische centra in Nederland, al dan niet met specifieke expertise, welke voldoen aan het Kwaliteitszegel Dermatologie.  Het SKB is één van de 75 instellingen die op 8 maart 2013 het zegel heeft ontvangen.