Winterswijk – Burgemeester en wethouders van Winterswijk stellen 2.000 euro subsidie beschikbaar aan de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) voor de uitvoering van het project ‘Volkstuinvitaminen’. Dit project stelt mensen met een uitkering in staat een eigen volkstuin te beginnen.

Eigen regie en verantwoordelijkheid voor een eigen tuin, ontspanning en gezondheid door beweging, gezond en goedkoop eten, sociale contacten, oogst kunnen delen en ruilen. Allemaal positieve kanten van een volkstuin. Dit bracht twee inwoners van Winterswijk samen met de cliëntenraad Wet werk en bijstand op het idee om mensen met een uitkering te stimuleren een volkstuin te nemen.

Leren tuinieren

Het project is heel kleinschalig van opzet (5 tot 10 deelnemers) en vrijwillig. Mensen moeten het leuk vinden om te tuinieren en er plezier aan hebben hun eigen groenten te verbouwen. De initiatiefnemers willen dit project samen met een paar ervaren volkstuinders die zelf een uitkering hebben of ervaring hebben met het werken met mensen met een uitkering opzetten. Het doel van het project is dat uitkeringsgerechtigden leren tuinieren in een volkstuin. Een ervaren tuinder coacht de deelnemers die voor een geringe bijdrage tuingereedschap, zaai- en pootgoed krijgen.

De grond wordt voor een kleine vergoeding beschikbaar gesteld door zorgboerderij De Zonnebloem in Winterswijk-Brinkheurne. Binnen het klantenbestand van SDOA wordt nog gezocht naar een tweede hobbytuinder die voor begeleiding kan zorgen.

Hergebruik van materialen

Kringloopgroep stichting Actief is bereid gevonden de gereedschappen tegen een kleine vergoeding te leveren. Op die manier wordt hergebruik van tweedehands tuinspullen gestimuleerd.

 

Burgerinitiatief

Het college van burgemeester en wethouders ziet dit project als een mooi voorbeeld van een burgerinitiatief. Het past bovendien binnen het beleidsuitgangspunten van de gemeente Winterswijk dat mensen zelf zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven moeten kunnen voeren. Dit project biedt mensen de kans weer te participeren in de maatschappij, een netwerk op te bouwen en daarnaast ook nog hun eigen groenten te verbouwen. Om die reden heeft het college besloten dit project financieel te steunen met een bedrag van 2.000 euro.