Eind november heeft de plaatselijke afdeling van de SP vragen gesteld naar aanleiding van het toen ontbreken van een gehandicaptenparkeerplaats bij het nieuwe Gerrit Komrij College annex bibliotheek, Wethouder Gommers beloofde hier werk van te maken, echter zonder een termijn te noemen.

 

Dus toen er na vele weken (begin februari) nog steeds geen actie was ondernomen hebben wij weer vragen gesteld tijdens een raadsvergadering. Weer werden er beloftes gedaan en weer gebeurde er niets.

Groot was dan ook de verrassing dat er een aantal weken geleden een bord was geplaatst met daarop de bekende  “P” met de rolstoel daaronder, het jammere was dat dat ook het enige was wat er was gebeurd; een “gewone” parkeerplaats (2,20 meter breed) was gepromoveerd tot gehandicaptenparkeerplaats en de gemeente en wethouder Gommers dachten daarmee er vanaf te zijn. Je kunt wel zien dat de edelachtbare heer Gommers en zijn ambtenarencorps weinig kaas hebben gegeten van gehandicaptenparkeerplaatsen laat staan het parkeren hierop.

Nou is het helaas zo dat er geen wettelijke normen zijn voor de afmetingen van een gehandicaptenparkeerplaats maar wel degelijk aanwijzingen waar een goede gehandicaptenparkeerplaats aan moet voldoen; volgens het CROW moet de langsparkeerplaats zoals die op het parkeerterrein zich bevind minimaal 3,50 meter breed en 6,00 meter lang zijn; met genoeg ruimte dus om een rolstoel uit te laden en in te gaan zitten en zonder auto’s te bekrassen weg te kunnen gaan. De parkeerplaats die door de gemeente Winterswijk is aangewezen als gehandicaptenparkeerplaats is maar 2,20 meter breed en probeer daar maar eens zonder brokken te maken goed in en uit te stappen als rolstoelrijder.

Verder is er ook een richtlijn betreffende de maximale afstand van de parkeerplaats tot de openbare ruimte; dit is maximaal 50 meter. (NEN-norm 1814) Daar voldoet deze parkeerplaats naar ons gevoel niet aan. En wat wij opmerkten was dat er genoeg plaats is aan de zijkant van het gebouw zelf om daar een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen op een 15 meter van de ingang.

Ons verzoek aan de gemeente; denk eens aan de gehandicapte Winterswijkse medemens, creëer een fatsoenlijke gehandicaptenparkeerplaats met genoeg ruimte om in en uit te stappen op een zo kort mogelijke afstand van de openbare ruimte in dit geval de bibliotheek.

Mos Meijler, afdelingsvoorzitter SP Winterswijk