Op 28 maart 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het onderzoek van Royal Haskoning, DHV en DNL-contact naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een Euregionaal grensoverschrijdend bedrijventerrein bij Gaxel op basis van arbeidsmogelijkheden en ruimtelijke en duurzaamheidsaspecten.

 

De gemeenten Winterswijk en Vreden hebben samen de ambitie om aansluitend aan het bestaande bedrijventerrein Gaxel in Vreden, een Euregionaal grensoverschrijdend, duurzaam bedrijventerrein te ontwikkelen.  Beide gemeenten hebben samen opdracht gegeven aan de adviesbureaucombinatie Royal Haskoning, DHV en DNL-contact om grensoverschrijdend te onderzoeken of het plan daadwerkelijk kansrijk is. Uit het onderzoek is veel interesse gebleken voor grensoverschrijdend ondernemen. Kansrijke opties zijn bijvoorbeeld een kenniscentrum voor grensoverschrijdend ondernemen en duurzame energie met een privaat net, met als onderdelen, een smart grid wat gebruik maakt van restwarmte, biogas en windenergie. De uitwerking van het onderzoek heeft plaatsgevonden in nauwe samenwerking met de gemeente Vreden en de Euregio