Op 7, 8 en 11 maart vond op de Vrouw-kindeenheid van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk een training acute situaties in de verloskunde plaats. Door professionals uit de eerste en tweede lijn gezamenlijk te trainen, wordt de verloskundige zorg in de regio nog verder verbeterd. De training werd georganiseerd vanuit het regionaal verloskundig samenwerkingsverband (VSV).

In de kraamsuites speelden gynaecologen, verpleegkundigen, verloskundigen en ambulanceverpleegkundigen acute verloskundige situaties na. In totaal werden vijftien situaties nagespeeld: vanuit de eerste lijn tot en met opname in het ziekenhuis. Iedere sessie begon met een briefing, waarna de oefeningen volgden. De sessies eindigden met een debriefing. Het voornaamste leerdoel van de training was de afstemming van de handelswijze en de communicatie tussen de diverse professionals.
 
De opzet van de training is uniek, omdat de hele keten van verloskundige zorg werd getraind. Ook de trainingslocatie is uniek, omdat het gaat om de locatie waarop de acute situaties ook daadwerkelijk kunnen plaatsvinden. Vaak is het zo dat wordt getraind op fictieve/kunstmatige locaties.

De training werd verzorgd door trainingscentrum Medsim.