De voetbalkooi aan de Joost van den Vondellaan in Winterswijk verhuist binnenkort naar het sportpark van sportclub Meddo. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders op 12 maart besloten.

Het college geeft de voetbalkooi in bruikleen aan stichting ’t Konder, die de kooi op het sportpark van sportclub Meddo gaat herbouwen. Voor de ingebruikneming is een overeenkomst opgemaakt. De overeenkomst regelt de wederzijdse verplichtingen en verantwoordelijkheden. In de overeenkomst is bepaald dat de kooi na 10 jaar in eigendom wordt overgedragen aan stichting ’t Konder. De stichting start op korte termijn met het demonteren en transporteren van de kooi.

 

Toenemende overlast

Op 6 juli vorig jaar zag het college zich genoodzaakt de voetbalkooi voor onbepaalde tijd te sluiten na aanhoudende klachten van omwonenden over toenemende overlast. De overlast werd vooral veroorzaakt doordat de kooi niet effectief is af te sluiten. De kooi werd soms tot laat in de avond gebruikt. Dit leidde tot veel lawaaioverlast voor de omwonenden.

Direct na de zomer heeft de gemeente samen met Stichting Welzijn Winterswijk in de buurt een aantal huisbezoeken afgelegd en een enquête gehouden om het draagvlak voor de kooi bij de bewoners te peilen. Uit de huisbezoeken en de enquête bleek dat de meningen van de bewoners over de voetbalkooi sterk verdeeld zijn. Een kleine groep mensen vindt dat de kooi zonder aanpassingen weer kan worden opengesteld. Een eveneens kleine groep mensen is van mening dat de kooi weg moet. Daartussen zit een verhoudingsgewijs grote groep mensen die vindt dat de kooi weer kan worden geopend als er maatregelen worden getroffen om de overlast te beperken. Dit betekent dat de kooi volledig afgesloten moet kunnen worden en dat er handhavend wordt optreden bij onjuist gebruik van de kooi.

Alternatieve locatie

Na de huisbezoeken en de enquête heeft de gemeente gesprekken gevoerd met de leverancier van de voetbalkooi. Uit die gesprekken bleek dat het niet mogelijk is de kooi volledig af te sluiten zonder kostbare aanpassingen aan de kooi te doen. Daarmee kon ook een effectieve handhaving van een juist gebruik van de kooi niet worden gegarandeerd. Daarop besloot het college de kooi te verplaatsen naar een alternatieve locatie.