In maart 2013 bestaat de kegelcompetitie voor bedrijven en verenigingen 30 jaar. Ter gelegenheid van dit heugelijke feit is er afgelopen zaterdag een jubileumtoernooi georganiseerd, welke is gewonnen door verenging Pijnboom. Met meer dan 75
deelnemers was dit toernooi een succesvolle markering van het jubileum deze bloeiende vereniging. De drijvende kracht achter deze competitie, Henk Navis, is vanaf de oprichting hierbij betrokken. En nog steeds weet hij veel bedrijven en verenigingen
te binden aan deze leuke en informele manier van kegelen.

 

De organisatie van de competitie is in handen van de heren Meerdink, Grevink, Woordes, Hendriksen
en Kobus. Dit team staat onder leiding van de heer Henk Navis, die dit sinds de oprichting van de
competitie hierbij betrokken is. Al meer dan 30 jaar maakt Henk Navis de competitie, uitslagen en
wedstrijdschema’s. Voor deze grote betrokkenheid en inzet is hij bij de opening van het toernooi in het
zonnetje gezet, zowel door het Kegelcentrum als door de deelnemers. Henk Navis oogstte terecht een
groot applaus met de mededeling dat hij nog zo lang mogelijk wilde doorgaan.

De competitie staat open voor verenigingen en bedrijven, die met vijftallen hieraan mee kunnen doen.
Het aantrekkelijke van deze competitie is, dat iedereen er aan mee kan doen en kan winnen. Elke
kegalaar krijgt een gemiddelde toegekend. Bij beginnende kegelaars is dat een laag gemiddelde.
Punten kan men verzamelen door meer punten te gooien als het gemiddelde. Elk seizoen worden de
gemiddelden opnieuw vastgesteld, op basis van de gehaalde resultaten. Geoefende kegelaars
moeten daarom veel hogere scores gooien om te winnen dan ongeoefende kegelaars. Daarmee wordt
deze competitie toegankelijk voor iedereen.

Verenigingen en bedrijven kunnen zich met een vijftal plus eventuele reserves aanmelden. Een
competitieseizoen loopt ruwweg van september tot maart, waarin 6 keer een avond gegooid moet
worden. De vijftallen met de beste scores mogen in de finale bepalen wie de beste wordt. De nieuwe
competitieronde begint in september van dit jaar weer. Bedrijven of verenigingen die interesse hebben
of meer informatie wensen, kunnen contact