In 2009 werd Sensire door de overheid verplicht om alfahulpen in dienst te nemen. De alfahulpen werden thuishulpen  en kwamen voor bepaalde tijd bij Sensire in dienst. De contracten werden afgestemd op de periode, die Sensire met de Gemeente heeft afgesloten.

Op 1 januari 2014 loopt de overeenkomst, die Gemeente Winterswijk heeft met Sensire af.  Contracten met medewerkers zijn nu 2 * verlengd, wat betekend, dat de contracten nu omgezet moet worden in naar vast dienstverband.

Het kabinet wil fors bezuinigen op huishoudelijke hulp. De gemeenten moeten nu naar middelen zoeken om de bezuinigingen toe te passen. Door extra herdindicaties verandert de vraag van de Gemeente. Wat verandert er dan concreet?
• veel mensen kregen eerst begeleiding bij het huishouden, krijgen nu huishoudelijke verzorging, m.a.w. woorden er is een veranderde inzet nodig van de medewerkers
• de klanten, lees de ouderen, krijgen minder uren, waardoor er minder werk is voor de medewerkers

Het ligt in de lijn der verwachtingen, dat Gemeente Winterswijk de thuiszorg goedkoper gaat inkopen.  Zorginstellingen gaan voor veel lagere tarieven zorg aanbieden. Voor veel thuismedewerkers betekent dit, dat ze kunnen kiezen of delen: een lager salaris of ontslag/geen nieuw contract. Vaak betekent dit, dat thuiszorgmedewerkers als een z.z.p.’er moeten werken. Ze moeten dure verzekeringen  afsluiten voor hun pensioen, werkloosheid.

Dit kan en mag niet gebeuren. Wij, SP afdeling Winterswijk, willen graag op dinsdagavond 5 maart a.s. in gesprek met thuiszorgmedewerkers. U bent van harte uitgenodigd om te praten over de toekomst in de thuiszorg. Kantine Speeltuin de Vrees, P.J. Troelstrastraat 18A, Winterswijk, aanvang 19:30 uur. Voor vragen, opmerkingen kunt u terecht bij wimbeestman@tomaatnet.nl