Tijdens de najaarsvergadering van maandag 26 november werd in eerste instantie Hilde van Eerden gehuldigd voor het behalen van het reserve kampioenschap tijdens de nationale SGW.In aansluiting hierop werd er in de loop van de avond afscheid genomen van Louis van Laarhoven als bestuurslid.

Louis wordt opgevolgd door Bert Tolkamp en de vacature in het bestuur wordt ingevuld door Esther Schaap. Voorzitter had voor een ieder passende woorden en een bijpassende attentie. Na de pauze werd Riek van Laarhoven terecht in het zonnetje gezet vanwege haar 50-jarig lidmaatschap van de vereniging maar bovenal voor haar lange staat van dienst en tomeloze inzet als vrijwilliger voor onze vereniging.

En wie kon dat niet beter onder woorden brengen dan ons erelid mw. Rini Vruwink-Berenschot. Met een kleine terugblik op Rieks carrière als amazone en een reeks aan namen van pony’s, paarden en afstammelingen wist Rini de gevoelige snaar bij Riek toch een beetje te raken. Tot slot werd Riek de bronzen bondsspeld van de KNHS opgedaan en ontving ze bloemen van zowel Rini als de vereniging en een warm applaus van de aanwezigen. Met een woord van dank voor deze onderscheiding en het indoen van een “rondje” had Riek toch het laatste woord.