Op donderdagavond 22 november organiseert de Stuurgroep Herinrichting Winterswijk Oost een startavond over de snelle verkaveling in Brinkheurne Kotten (gemeente Winterswijk). De bijeenkomst is bedoeld voor eigenaren en gebruikers van grond in deze buurtschappen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in zalencentrum Reuselink in Brinkheurne.

 

Doel van de avond is uitleg geven over het principe en de werkwijze van snelle verkaveling. Snelle verkaveling is een nieuwe methode van herverkavelen. Hierbij maken grondeigenaren en grondgebruikers in kleine groepjes zelf het ruilplan. Dit gebeurt tijdens werksessies van een dag. Deze manier van herverkavelen is op vrijwillige basis en heeft een doorlooptijd van slechts één jaar. Voorwaarde voor succes is de actieve deelname van alle betrokken grondeigenaren en grondgebruikers. Tijdens deze werkbijeenkomsten krijgen ook overheidsdoelen een plek.

 

Binnen de Herinrichting Winterswijk Oost is het deelgebied Brinkheurne Kotten (1.480 ha) het tweede deelgebied waar de nieuwe methode van snelle verkaveling wordt toegepast. In deelgebied Woold is inmiddels al met deze methode gewerkt. Hier bereikten de deelnemers een ruilpercentage van 5 tot 10 procent van de oppervlakte van het deelgebied. Dit lag in de lijn der verwachting.

Dienst Landelijk Gebied, het Kadaster, LTO en instanties, zoals de gemeente Winterswijk en het Waterschap Rijn en IJssel begeleiden het verkavelingsproces. Meer informatie over de snelle verkaveling is te vinden op www.winterswijkoost.nl