De politie Noord- en Oost-Gelderland kondigt extra verlichtingscontroles aan. In de komende tijd wordt er intensief gecontroleerd omdat het voeren van goede fietsverlichting van levensbelang kan zijn, zeker in de donkere maanden.

 

Jaarlijks gebeuren er in de donkere maanden meer ongevallen doordat fietsers zonder (goede) verlichting de weg op gaan. Hoewel er geen exacte ongevalcijfers bekend zijn, is het wel duidelijk dat fietsers die onverlicht de weg op gaan regelmatig betrokken zijn bij een ongeval of bijna-ongeval.

 

Analyse

Bij een in 2011 door Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG) uitgevoerde analyse van fietsongevallen bij duisternis in de Stadsregio Arnhem Nijmegen, blijkt dat deze vooral in de periode november-februari, op werkdagen, tijdens de ochtendspits en gedurende de namiddag en avond plaats vinden. In het weekend daalt dit cijfer aanzienlijk. De meeste aanrijdingen vinden binnen de bebouwde kom plaats en de slachtoffers zijn vooral jongeren van 12-24 jaar en vanaf 18 jaar vooral mannen.

 

Extra controles

Met de extra controles hoopt de politie dat fietsers en ouders van fietsende kinderen de komende maanden extra scherp zijn op goede fietsverlichting. Goede verlichting is met de komst van ledlampen niet duur en zeer eenvoudig te monteren. Soms zijn er fietsenmakers die de verlichting tijdens speciale acties zelfs gratis repareren.

 

Landelijke campagne

Binnenkort start ook weer de landelijke campagne ‘Ik wil je zien’ en informatie over de campagne staat op www.ikwiljezien.nl

 

Bekeuring

Fietsers die zonder goede verlichting de weg op gaan, kunnen rekenen op een bekeuring van 45 euro (exclusief administratiekosten). Voor dit bedrag had de fietser zijn verlichting drie keer kunnen vervangen.